Bli forskarlärare inom småbarnspedagogik

Inom samarbetet mellan Helsingfors universitet och Stiftelsen Sedmigradsky…


Hos oss har barnet rätt till delaktighet och inflytande

Stiftelsen Sedmigradsky har utarbetat en ny verksamhetsplan för sina daghem för…


Hanna Ekholm ny föreståndare för Munksnäs småbarnsskola

Pedagogie kandidat Hanna Ekholm har valts till ny föreståndare för Munksnäs…


Stiftelsen Sedmigradsky förstärker stödet för barnen med egen speciallärare

Pedagogie magister Amanda Grönholm har valts till konsulterande speciallärare…


En föräldrakväll om digitala spel och barn i lekåldern

Barn är delaktiga och övar sig på att använda digitala medier och digitala spel…


December inleds med grötfest

Idag öppnar vi första luckan i julkalendern på daghemmet Marias Asyl och…


Barnets rättigheter firades under barnkonventionens vecka

”Barn får inte säga heeelt vad de vill, man får ju inte svära. Vi får säga…