Invalskriterier

  • Barnet skall vara mantalsskrivet i Helsingfors då småbarnspedagogiken inleds
  • Den ena vårdnadshavaren bör ha svenska som modersmål för att kunna stöda barnets svenska språk och blivande skolspråk.
  • Barnet bör ha fyllt ett år då småbarnspedagogiken inleds
  • I första hand inre förflyttning för barn som går på ett annat av stiftelsens daghem.
  • I andra hand syskon enligt ansökningsordning.
  • I tredje hand alla övriga barn enligt ansökningsordning.

Invalskommittén förbehåller sig rätten att bilda daghemsgrupper baserat på åldersfördelning och andra vägande orsaker.