Invalskriterier

  • Barnet skall vara mantalsskrivet i Helsingfors då småbarnspedagogiken inleds
  • Den ena vårdnadshavaren bör ha svenska som modersmål för att kunna stöda barnets språkutveckling och blivande skolspråk.
  • Barnet bör ha fyllt ett år då småbarnspedagogiken inleds
  • I första hand syskon till barn på daghemmet
  • I andra hand inre förflyttning för barn som går på ett annat av stiftelsens daghem
  • I tredje hand alla övriga barn
  • För att garantera en kvalitativ småbarnspedagogik på lång sikt och möjliggöra en trygg mjuklandning för barnen har vi från och med våren 2021 gått in för att skapa så balanserade årskullar på daghemmet som möjligt. Det innebär att barnets födelseår även kan påverka möjligheten att bli antagen.

Invalskommittén förbehåller sig rätten att bilda daghemsgrupper baserat på åldersfördelning och andra vägande orsaker.