Ansökningsförfarande

Ansökningar kan lämnas in året om men behandlas inte under juli månad. Ansökan till småbarnspedagogiken är i kraft i 1 år från inlämningsdatum och kan därför lämnas in tidigast ett år innan plats önskas. Ansökan till småbarnspedagogiken kan inte lämnas in för ett barn utan personbeteckning.

  • Ansökan till småbarnspedagogiken lämnas in enbart elektroniskt via stiftelsens hemsidor.
  • Invalsmöten för pågående verksamhetsår hålls månatligen.
  • Brev om beslut postas till föräldrarna inom ett par veckor efter invalsmötet.
  • Ansökan till småbarnspedagogiken ska vara inlämnad den sista vardagen i månaden för att beaktas vid följande månads invalsmöte.
  • Ansökningar till följande verksamhetsår, vilket inleds i augusti, behandlas på ett invalsmöte i mars.
  • Besluten kan inte överklagas.