Ansökningsförfarande

Ansökan till småbarnspedagogiken kan lämnas in tidigast ett år innan önskat startdatum. Ansökan till småbarnspedagogiken kan inte lämnas in för ett barn utan personbeteckning.

  • Ansökan till småbarnspedagogiken lämnas in elektroniskt via stiftelsens hemsida
  • Besked om en eventuell plats fås två månader före önskat startdatum, för ansökningar som gäller följande verksamhetsår fås beskedet senast i april.
  • Besluten kan inte överklagas.
  • Nya barn tas i regel in endast i augusti.