Verksamheten på daghemmen

Stiftelsens pedagogiska principer och värdegrund är samma på alla daghem. De utgår från den nationella planen för  småbarnspedagogik, stiftelsens gemensamma tyngdpunktsområden och konventionen om barnens rättigheter. Vi erbjuder barnen och deras familjer trygghet i dagvården, en småbarnspedagogik av god kvalitet i en positiv atmosfär, där alla barns individualitet beaktas samt den finlandssvenska kulturen och det svenska språket värdesätts.

Varje daghem har som sin gemensamma målsättning att ge varje barn en god start i livet med trygghet och en sund självkänsla.

Stiftelsens daghem strävar efter en god kommunikation med barnens föräldrar genom hembesök av egenvårdare, terminsvisa föräldramöten och föräldrasamtal. Därtill en daglig kontakt då barnen hämtas till och från daghemmet.

Varje daghem gör årligen upp sin egen pedagogiska verksamhetsplan och också en individuell plan för småbarnspedagogik för varje enskilt barn. Dessa planer finns för att stöda barnens trygghet, lärande, sociala kompetens och utveckling.

Maten på daghemmen

Sedmigradskys daghemskök följer följande principer:

  • Maten görs från grunden i egna kök och vi undviker halvfabrikat
  • Ekologiska råvaror föredras med beaktande av tillgänglighet och pris
  • Inhemska varor prioriteras alltid
  • En del av brödet bakas på daghemmet
  • Vegetarisk mat på menyn minst en gång i veckan
  • Vi undviker alla artificiella tillsatsämnen

Personalen inom småbarnspedagogiken vill:

  • Uppmuntra alla att smaka
  • Värna om en positiv anda vid matbordet
  • Fostra till en positiv attityd till maten