Avgifter inom småbarnspedagogiken

Avgifterna inom småbarnspedagogiken gäller från och med 1.8.2024.

BARN < 3 ÅR

311 €/månad
  • 192,28 Fpa vårdpenning
  • 0 – 265,85 € Fpa vårdtillägg (inkomstbaserat)
  • 730 € Kommuntillägg Helsingfors
  • 1233,28 € Den egentliga vårdavgiften (uppges i fpa-ansökan)

BARN >/= 3 ÅR

311 €/månad
  • 192,28 Fpa vårdpenning
  • 0 – 265,85 € Fpa vårdtillägg (inkomstbaserat)
  • 485 € Kommuntillägg Helsingfors
  • 988,28 € Den egentliga vårdavgiften (uppges i fpa-ansökan)

Vårdnadshavarnas avgift för småbarnspedagogik på Stiftelsen Sedmigradskys daghem motsvarar avgiften på kommunala daghem. Om vårdnadshavaren blir beviljad vårdtillägg dras den beviljade summan av från vårdnadshavarens avgift för småbarnspedagogik.

Förutsättningen för en dagvårdsplats på stiftelsens daghem är att privatvårdsstöd utbetalas till stiftelsen för hela den tid barnet har en plats på daghemmet. Det innebär att familjen inte kan lyfta hemvårdsstöd eller föräldrapenning för det barn som redan inlett sin småbarnspedagogik, eftersom privatvårdsstöd inte utbetalas av FPA samtidigt med dessa. Det går givetvis bra att få privatvårdsstöd för ett äldre barn som tar del av småbarnspedagogik och samtidigt få hemvårdsstöd eller någon form av föräldrapenning för ett yngre barn som vårdas hemma. Om familjen inte har rätt till privatvårdsstöd kan stiftelsen uppbära motsvarande summa direkt av familjen. 

Mer information finns på www.fpa.fi (Barnfamiljer > barnavårsstöd)

I juli, då daghemmet är stängt betalar vårdnadshavarna en avgift på 10€ per barn.

Avgiften för småbarnspedagogik faktureras månatligen. Betalningen görs enligt förfallodag i början av månaden.

Syskonrabatt

Stiftelsen beviljar en syskonrabatt på 150€ till äldre syskon, vilket innebär att avgiften är 161€/månad. För det yngsta barnet betalas normal avgift på 311€/månad.

Avgift för femåringar

För det verksamhetsår då barnet fyller fem (året innan förskoleåret) har barnet rätt till 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik i veckan. Avgiften för vårdnadshavarna är då 150€/månad. För femåringar som är berättigade till syskonrabatt uppbärs en avgift på 130€ i månaden.

Längre frånvaro

Föräldrar har möjlighet att ansöka om nedsatt avgift av stiftelsens direktion vid sjukfrånvaro som varar över 3 månader.

Om sjukfrånvaron är en hel termin (minst 5 månader) 1.8–31.12 eller 1.1–31.7 uppbärs ingen avgift.