Avgifter inom småbarnspedagogiken

Avgifterna inom småbarnspedagogiken gäller från och med 1.1.2020.

BARN < 3 ÅR

290 €/månad
  • 173,95 Fpa vårdpenning
  • 0 – 146,29 € Fpa vårdtillägg (inkomstbaserat)
  • 600 € Kommuntillägg Helsingfors
  • 1063,95 € Den egentliga vårdavgiften (uppges i fpa-ansökan)

BARN >/= 3 ÅR

290* €/månad
  • 173,95 Fpa vårdpenning
  • 0 – 146,29 € Fpa vårdtillägg (inkomstbaserat)
  • 340 € Kommuntillägg Helsingfors
  • 803,95 € Den egentliga vårdavgiften (uppges i fpa-ansökan)

Avgiften för småbarnspedagogik som vårdnadshavarna betalar till stiftelsen är den samma som den kommunala maximala taxan. Om vårdnadshavaren blir beviljad vårdtillägg dras den beviljade summan av från vårdnadshavarens avgift för småbarnspedagogik.

Mer information www.fpa.fi (Ingångssida > förälder > barnavårsstöd)

För juli månad är vårdnadshavarnas avgift 10€.

Föräldrar har möjlighet att ansöka om nedsatt avgift av stiftelsens direktion vid längre sjukfrånvaro som varar över 3 månader.

Om frånvaron av någon orsak är en hel termin (minst 5 månader) 1.8–31.12 eller 1.1–31.7 uppbärs ingen avgift. Om denna typ av frånvaro bör man meddela i god tid på förhand.

Avgiften för småbarnspedagogik faktureras månatligen. Betalningen görs enligt förfallodag i början av månaden.

Avgift för femåringar

För det verksamhetsår då barnet är fem år gammalt (året innan förskoleåret) är barnet berättigat till 20 timmar avgiftsfri småbarnspedagogik per vecka. Avgiften för vårdnadshavaren är då 174 euro/månad.

Syskonrabatt

För det yngsta barnet betalas full avgift 290 euro och för det äldre syskonet betalas en 40 euro lägre avgift dvs. 250 euro

Avgiften är 134 euro för femåringar som är berättigade till syskonrabatt.