Marias Asyl

På  Marias Asyl satsar vi på lärmiljöer. Vi lägger stor vikt på att inomhusmiljön är trygg och uppmuntrar till kreativitet och lek. Det bör finnas möjlighet både till lugn och ro och för lek tillsammans i större grupper. Rummet ger signaler till barnet om vad som förväntas, vilka möjligheter det finns till verksamhet, men framför allt att barnet står i centrum. Materialet finns på barnens nivå och barnens konstverk och konstruktionslekar värdesätts och får en framträdande roll i rummet.

På Marias Asyl tillreds maten i eget kök av egen kock. Vi strävar efter att maten skall vara god, varierande, näringsrik och utan onödiga tillsatsämnen.

Personalen på daghemmet är behörig, motiverad och fortbildar sig kontinuerligt.

Verksamhetsplan 2023-2024

Det här tror vi på

 • Att barnen är i centrum och att deras grundbehov blir tillfredsställda
 • Att barnen blir uppmärksammade enligt sin ålder och utvecklingsnivå och får stöd vid svårigheter
 • Att lyssna på barnen och ge dem närhet och trygghet
 • Att genom lek och sysselsättning stegvis utveckla barnens kompetens att självständigt fungera i gruppen
 • En god kontakt med barnets familj
 • En kvalitativ småbarnspedagogik med kompetent personal

Det här satsar vi på

 • Leken
 • Språk och kommunikation
 • Den finlandssvenska kulturen
 • Sociala färdigheter
 • Kreativ verksamhet
 • Pedagogiska lärmiljöer utgående från barnets perspektiv
 • Att uppmärksamma vår närmiljö och trafikfostran
 • Tidigt familjestöd och egenvårdarmodellen

Marias Asyl

Stora Robertsgatan 11 B, 00120 Helsingfors
e-post: mariasasyl@sedmigradsky.fi

Föreståndare

Föreståndare Nora Karlsson
tfn: 045 862 06 16
e-post: nora.karlsson@sedmigradsky.fi

Personalen