Kom på jobb

På Stiftelsen Sedmigradsky är barnet i centrum för all vår verksamhet. Vi jobbar för att vara en lärande organisation där verksamheten utvärderas och vidareutvecklas utgående från barnens behov och intressen. Vi tror på att ett gott pedagogiskt ledarskap och såväl barnens som personalens delaktighet är viktiga byggstenar i en småbarnspedagogisk verksamhet av högsta kvalitet. Därför leds varje daghem av en egen föreståndare. Vi jobbar aktivt för en inkluderande lärmiljö och stiftelsen har en egen konsulterande speciallärare som stöder personalen i arbetet med barnen.

Vi är stolta över stiftelsens över 170-åriga verksamhet för barnens bästa. Idag är vår målsättning att samverka med vår omgivning på sätt som bidrar till att forma framtidens småbarnspedagogik.

Vill du bli en del av oss?

Om du är intresserad av att jobba inom Stiftelsen Sedmigradsky kan du skicka in en öppen ansökan. Vi kontaktar dig om vi hittar en ledig arbetsplats som passar just dig.
Ansökningar och förfrågningar kan skickas till

VD Anna-Christina Martin, anna-christina.martin(at)sedmigradsky.fi

Öppna positioner

Kock till Stiftelsen Sedmigradsky

Stiftelsen Sedmigradsky en allmännyttig, icke-vinstbringande stiftelse som erbjuder högklassig småbarnspedagogik på svenska i Helsingfors för barn i åldern 1-5 år. Vi…

Read More

Vikariera på Stiftelsen Sedmigradskys daghem

Är du intresserad av att jobba med barn vid sidan av dina studier? Kanske har du nyligen pensionerat dig och har möjlighet att bidra till barns välmående med ditt kunnande…

Read More