Trygg småbarnspedagogik i 170 år

Stiftelsen Sedmigradsky har allt sedan mitten av 1800-talet erbjudit en trygg finlandssvensk daghemsmiljö för barn i Helsingfors stad. Högklassig småbarnspedagogik, där barnet beaktas både som en individ och en medlem i gruppen är ledstjärnan för Sedmigradskys verksamhet. Vår småbarnspedagogik är helt privat och innefattar tre daghem i Helsingfors.

Våra daghem

Daghem

Daghemmen har öppet mellan kl. 7-17.00 och är stängda hela juli månad och mellan jul och nyår.

Marias Asyl

På Marias Asyl har vi barn i åldern 1-5 år. Daghemmet, som ligger på Stora Robertsgatan i centrum, har gamla anor. Det grundades 1847 och är således ett av de äldsta daghemmen i Helsingfors. Det växande, kännande och kreativa barnet är det centrala i vår verksamhet. Barnen ges möjlighet att aktivt delta i läroprocessen och får utveckla förmågan att tolka sin omgivning och förstå den. Barnet i centrum är vårt motto.

Läs mer

Munksnäs småbarnsskola

Munksnäs Småbarnsskola hittar ni på Grundvägen 39. Daghemmet har en egen stor gård, precis invid Munksnäs stora parkområden. Barnen hos oss är i åldern 1-5 år. Barnen ges möjlighet att utvecklas i egen takt och deras delaktighet i vardagen och verksamheten är viktig. Vi synliggör barnens aktiva lärprocesser tillsammans med barnen. Barnets bästa är vår utgångspunkt.

Läs mer

Sedmigradskys småbarnsskola

Daghemmet Sedmigradsky småbarnsskola är centralt beläget i den gamla stadsdelen Kronohagen på Elisabetsgatan 16. Våra charmiga utrymmen befinner sig på första våningen i ett gammalt hus i Jugendstil. Vi har barn i åldern 1-5 år. Det kompetenta barnet får växa i sin egen takt och är delaktig i sin vardag. Barnets egna lärprocesser uppmärksammas och dokumenteras tillsammans med barnet. Vi strävar till att barnens vardag fylls med positiva och mångsidiga erfarenheter.

Läs mer

Verksamhet

Stöd för växande och lärande

Stiftelsens pedagogiska principer och värdegrund är samma på alla daghem. De utgår från den nationella planen för småbarnspedagogik, stiftelsens gemensamma tyngdpunktsområden och konventionen om barnens rättigheter.

Läs mer

Kom på jobb

Vi har regelbundet behov av vikarier vid våra daghem. Om du är intresserad av att jobba inom stiftelsen Sedmigradsky kan du skicka in en öppen ansökan. Vi kontaktar dig om vi hittar en ledig arbetsplats som passar dig.

Alla ansökningar och förfrågningar kan skickas till:

VD Anna-Christina Martin
anna-christina.martin@sedmigradsky.fi

Se öppna positioner

Aktuellt