Hanna Ekholm ny föreståndare för Munksnäs småbarnsskola

Pedagogie kandidat Hanna Ekholm har valts till ny föreståndare för Munksnäs småbarnsskola. Hon inleder sitt arbete den 14.8.2023.

På Stiftelsen Sedmigradsky tror vi på att ett gott ledarskap direkt bidrar till kvaliteten på den småbarnspedagogiska verksamheten. Då vi nu utvidgar vårt föreståndarteam har vi som stiftelse möjlighet att gå i bräschen för ett ledarskap som fokuserar på den pedagogiska verksamheten, som stöder delaktighet och förstärker den kunniga personalens möjligheter att påverka det egna arbetet, säger stiftelsens VD Anna-Christina Martin.

– Hanna är en inspirerande, passionerad pedagog med goda ledarskapsmeriter och den form av ”frihet under ansvar-tänk” som vi som organisation vill förespråka. Vi är oerhört glada över att få välkomna henne till vårt team, fortsätter Martin.

Nedan kan du läsa en intervju med Hanna.

 

Hej Hanna – välkommen till Stiftelsen Sedmigradsky!

Varför har du valt att jobba inom det småbarnspedagogiska området? Vad vill du påverka?

– Jag har alltid brunnit för att stå upp för barnets rättigheter och för barnets plats i samhället. Inom småbarnspedagogiken har vi möjlighet att göra just det. Daghemmet skall vara en likvärdig plats för alla barn. Jag vill att barnen skall erbjudas mångsidiga möjligheter att uttrycka sig på bl.a. genom konst, rörelse och lek. Barnen skall ha möjlighet att upptäcka världen tillsammans med lyhörda och nyfikna vuxna som tillsammans med barnen tar sig tid att fundera på alla de frågor barnen undrar över. Att som vuxen få vara medforskare och få se världen ur barnets perspektiv är otroligt intressant. Barndomen är värdefull i sig själv samtidigt som den lägger grunden för barnets fortsatta liv. Får barnen delta aktivt i utformandet av småbarnspedagogiken så tror jag att vi lägger grunden för dem att vara aktiva även i framtidens samhälle.

Vad är viktigt för dig i ditt jobb?

– För mig är det viktigt att mitt arbete känns meningsfullt. Jag njuter av att jobba i team och tillsammans med andra engagerade medarbetare utveckla småbarnspedagogiken. Alla har vi våra egna styrkor och de ska få synas i arbetet. Det skall också vara roligt på jobbet och alla skall få känna att de är en viktig del av gemenskapen. Jag kan inte tänka mig ett mer givande arbete än att jobba för barnens bästa och för deras framtid.

Berätta lite om din pedagogiska grundsyn.

– Jag tänker att daghemmet är barnens plats, ett ställe där de skall få synas och höras. Det är vår uppgift som pedagoger att skapa möjlighet för barnen att vara delaktiga och kunna påverka sin dag. Vi är alla jämlika och lika värdefulla. Barn är kompetenta och den tron skall vi förstärka hos barnen. Det betyder inte att barn skall klara allt själva. Tillsammans med trygga vuxna i en tillåtande miljö vågar barnen prova, prova och lyckas. Genom att lyssna på barnet, se varje barn som en unik individ, fånga barnens tankar och ideér för att forma verksamheten på daghemmet förstärker vi barnets självkänsla. Varje barn skall få känna att ”jag är viktig”.

Inom Stiftelsen Sedmigradsky jobbar vi för att vara en lärande organisation. Vad tänker du att det betyder?

– Att få jobba i en lärande organisation är en av orsakerna till att jag vill jobba för Stiftelsen Sedmigradsky. I en lärande organisation skall alla få bidra med sin kompetens och vi är nyfikna på varandras tankar och ideér. Vi är modiga och vågar prova på nya lösningar, även om det kanske inte blir som vi tänkt. I en lärande organisation vågar vi fråga, reflektera tillsammans och utmana varandra. Samtidigt som vi stöttar varandra och kan glädjas för varandras framgångar. Vi delar med oss av sådant som fungerar och hjälper varandra. Tillsammans lyckas vi.