Sedmigradskys småbarnsskola

På vårt daghem satsar vi på på varierande lekmöjligheter och barnets delaktighet. Vi vill erbjuda mångsidig verksamhet där barnets intressen får komma fram. Barnets bästa ligger närmast vårt hjärta och vi vill stödja barnets individuella behov och stärka barnets sociala färdigheter. Vi stöder barnet att fungera i grupp och att få känna sig som en del av en gemenskap. Vi vill att barnen känner sig trygga och de bemöts av engagerade, empatiska och respektfulla vuxna.

Vi har en engagerad, utbildad personal som fortbildar sig kontinuerligt och tar in nya intryck från sina utbildningar till vardagen.

Vi har eget kök med egen kock som tillträder mångsidig, näringsrik kost och vi undviker olika tillsatsämnen.

Den närliggande Bokparken fungerar som vår gård och vår utevistelse består av lek och ledda lekar.

Verksamhetsplan 2021-2022

Det här tror vi på

 • att det kompetenta barnet får komma fram
 • att barn får stöd och möjlighet att utvecklas i egen takt
 • att barnets språk utvecklas hos oss
 • att barnet får leka i alla lekens former
 • en strukturerad och mångsidig verksamhet
 • en god kontakt och gott samarbete med föräldrarna
 • en kvalitativ småbarnspedagogik med kompetent personal

Det här satsar vi på

 • att barnen är trygga, glada och har tillit till oss vuxna
 • leken
 • svenska språket
 • sociala färdigheter
 • kreativ verksamhet
 • gymnastik och rörelse
 • smågruppsverksamhet
 • att uppmärksamma närmiljön och trafikfostran
 • tidigt familjestöd och egenvårdarmodellen
 • att bemöta varandra med empati och respekt

Sedmigradskys småbarnsskola

Elisabetsgatan 16 A , 00170 Helsingfors
tfn: 040 775 4873
e-post: kronohagen@sedmigradsky.fi

Föreståndare

Nathalia Sirén
tfn: 050 412 4424
e-post: nathalia.siren@sedmigradsky.fi

Personalen