Småbarnspedagogiken påbörjas

Att börja på daghem är en stor omställning för barnet. Därför rekommenderar vi ”mjuklandning” på 1-2 veckor. Under mjuklandningen bekantar sig barnet med daghemmet, personalen och de andra barnen, tillsammans med sin förälder. Mjuklandningen rekommenderas varmt. Detta för att barnet skall lära känna sin nya omgivning och bli trygg med de vuxna som jobbar med barnet.

Barnet är försäkrat från den dag som barnet är inskrivet i daghemmet och får under mjuklandningen också äta på daghemmet. Föräldrarna får samtidigt bekanta sig med personalen, daghemmet och dess sätt att arbeta.

Då småbarnspedagogiken inleds uppgörs en individuell plan för småbarnspedagogik för varje  barn i daghemmet. I planen uppgör man mål som beskriver hur man i den pedagogiska verksamheten stöder barnets utveckling, lärande och välbefinnande.

På daghemmen använder vi oss av arbetsmodellen Tidigt familjestöd, med egenvårdare och hembesök. Detta ökar tryggheten för barnet och egenvårdaren lär känna barnet också före starten i barnets egen trygga hemmiljö. Mer om detta kan du läsa i daghemmets verksamhetsplan.

FPA:s hemvårdsstöd tar slut då platsen inom småbarnspedagogiken tas emot.