Direktionen

Stiftelsen leds av en direktion (styrelse) som består av sex ledamöter. Alla ledamöter utom verksamhetschefen väljs för en tre års period.

På bilden från vänster: Johan Aura, Birgitta Åberg, Joakim Flinck, Lena Granqvist, Ann Brännback, Petter Söderström

Johan är medlem i direktionen sedan 2010 och ordförande för verksamhetsutskottet. Till utbildningen är han pedagogie magister och jobbar som kanslichef vid Svenska Folkskolans Vänner. Han har förtroendeuppdrag genom olika styrelseposter i bl.a. Axxell utbildning, S&S, Stiftelsen tre smeder och Utbildningsstiftelsen.

Birgitta är medlem i direktionen och verksamhetsutskottet sedan 2018. Till utbildningen är hon pedagogie kandidat och jobbar som ledare inom småbarnspedagogik i Esbo.

Joakim är direktionsmedlem sedan 2004, ordförande för direktionen och dess finansutskott och medlem i verksamhetsutskottet. Han är ekonomie magister och finansdirektör för Algol-koncernen.

Lena är Stiftelsens verksamhetschef och medlem i direktionen sedan 2014

Ann är medlem i direktionen och i finansutskottet sedan 2016. Hon är ekonomie magister och ansvarar som portföljförvaltare för ränteplaceringar på ett pensionsförsäkringsbolag.

Petter är medlem i direktionen och dess finansutskott sedan 2007, han är ekonomie magister och placeringsdirektör på Solidium Oy.

 

Stiftelsen sedmigradsky är sedan år 2011 medlem i Delegationen för stiftelser och fonder r.f.

Bokslut för år 2018