Direktionen

Stiftelsen leds av en direktion (styrelse) som består av sex ledamöter. Alla ledamöter väljs för en treårsperiod.

Johan Aura är medlem i direktionen sedan 2010 och ordförande för verksamhetsutskottet. Till utbildningen är han pedagogie magister och jobbar som kanslichef vid Svenska Folkskolans Vänner. Han har förtroendeuppdrag genom olika styrelseposter i bl.a. Axxell utbildning, S&S, Stiftelsen Tre smeder och Utbildningsstiftelsen.

Birgitta Åberg är medlem i direktionen och verksamhetsutskottet sedan 2018. Till utbildningen är hon pedagogie kandidat och jobbar som ledare inom småbarnspedagogik i Esbo.

Joakim Flinck är direktionsmedlem sedan 2004, ordförande för direktionen och medlem i finansutskottet och verksamhetsutskottet. Han är ekonomie magister och vice verkställande direktör för Algol-koncernen.

Ann är medlem i direktionen sedan 2016 och ordförande för finansutskottet. Hon är ekonomie magister och ansvarar som senior portföljförvaltare för ränteplaceringar på pensionsförsäkringsbolaget Varma.

Christel Björkstrand är medlem i direktionen och verksamhetsutskottet sedan april 2020. Hon arbetar som direktör för Sydkustens landskapsförbund och är medlem i olika styrelser, arbetsgrupper och styrgrupper med fokus på bl.a. utbildningsfrågor, barn- och ungdomsverksamhet samt kultur.

Kai Ylikangas är medlem i direktionen och finansutskottet sedan 2021. Han är ekonomie magister till sin utbildning och arbetar som senior portföljförvaltare på Statens pensionsfond.

Stiftelsen Sedmigradsky är sedan år 2011 medlem i Delegationen för stiftelser och fonder r.f.

Stiftelsen Sedmigradskys bokslut 2021