Direktionen

Stiftelsen leds av en direktion (styrelse) som består av sex ledamöter. Alla ledamöter väljs för en treårsperiod.

Kai Ylikangas är medlem i direktionen och finansutskottet sedan 2021. Han är ekonomie magister till sin utbildning och arbetar som senior portföljförvaltare på Statens pensionsfond.

Birgitta Åberg är medlem i direktionen sedan 2018. Till utbildningen är hon pedagogie kandidat och jobbar som ledare inom småbarnspedagogik i Esbo.

Johan Aura är medlem i direktionen sedan 2010 och viceordförande för den. Till utbildningen är han pedagogie magister.  Johan jobbar som kanslichef vid Svenska Folkskolans Vänner. Han har förtroendeuppdrag genom olika styrelseposter i bl.a. Axxell utbildning, S&S, Stiftelsen Tre smeder och Utbildningsstiftelsen.

Joakim Flinck är direktionsmedlem sedan 2004, ordförande för direktionen och medlem i finansutskottet. Han är ekonomie magister och vice verkställande direktör för Algol-koncernen.

Ann Brännback är medlem i direktionen sedan 2016 och ordförande för finansutskottet. Hon är ekonomie magister och ansvarar som senior portföljförvaltare för ränteplaceringar på pensionsförsäkringsbolaget Varma.

Christel Björkstrand är medlem i direktionen sedan april 2020. Hon arbetar som direktör för Sydkustens landskapsförbund och är medlem i olika styrelser, arbetsgrupper och styrgrupper med fokus på bl.a. utbildningsfrågor, barn- och ungdomsverksamhet samt kultur.

 

Stiftelsen Sedmigradsky är sedan år 2011 medlem i  Stiftelser och fonder rf.

Stiftelsen Sedmigradskys bokslut 2023