Direktionen

Stiftelsen leds av en direktion (styrelse) som består av sex ledamöter. Alla ledamöter utom verksamhetschefen väljs för en tre års period.

På bilden från vänster: Johan Aura, Birgitta Åberg, Joakim Flinck, före detta verksamhetschef Lena Granqvist, Ann Brännback, Petter Söderström.
Christel Björkstrand (invald i april 2020) saknas på bilden.

Johan är medlem i direktionen sedan 2010 och ordförande för verksamhetsutskottet. Till utbildningen är han pedagogie magister och jobbar som kanslichef vid Svenska Folkskolans Vänner. Han har förtroendeuppdrag genom olika styrelseposter i bl.a. Axxell utbildning, S&S, Stiftelsen Tre smeder och Utbildningsstiftelsen.

Birgitta är medlem i direktionen och verksamhetsutskottet sedan 2018. Till utbildningen är hon pedagogie kandidat och jobbar som ledare inom småbarnspedagogik i Esbo.

Joakim är direktionsmedlem sedan 2004, ordförande för direktionen och dess finansutskott och medlem i verksamhetsutskottet. Han är ekonomie magister och vice verkställande direktör för Algol-koncernen.

Ann är medlem i direktionen och i finansutskottet sedan 2016. Hon är ekonomie magister och ansvarar som portföljförvaltare för ränteplaceringar på ett pensionsförsäkringsbolag.

Petter är medlem i direktionen och dess finansutskott sedan 2007, han är ekonomie magister och placeringsdirektör på Solidium Oy.

Christel är medlem i direktionen och verksamhetsutskottet sedan april 2020. Hon arbetar som direktör för Sydkustens landskapsförbund och är medlem i olika styrelser, arbetsgrupper och styrgrupper med fokus på bl.a. utbildningsfrågor, barn- och ungdomsverksamhet samt kultur.

 

Stiftelsen Sedmigradsky är sedan år 2011 medlem i Delegationen för stiftelser och fonder r.f.

Bokslut för år 2019