Kontrakt för småbarnspedagogik

Kontraktet för småbarnspedagogik uppgörs tillsammans med vårdnadshavarna efter att de skriftligt bekräftat mottagande av plats och innan barnet börjar på daghemmet. Vårdnadshavarna och daghemsföreståndaren undertecknar kontraktet och förbinder sig därmed vid kontraktets villkor.

Uppsägningstid för platsen är en kalendermånad.

Barn som flyttar till en annan kommun under verksamhetsåret kan fortsätta sin småbarnspedagogik på Stiftelsen Sedmigradsky verksamhetsåret ut.