Munksnäs småbarnsskola

Munksnäs småbarnsskola är barnens egna mötesplats där vi utforskar och upptäcker tillsammans. Pedagogerna är medvetna, lyhörda och lekfulla medforskare som leder verksamheten med barnet i centrum.

Vi arbetar aktivt med att förstärka barnens delaktighet och vår verksamhet präglas av barnens tankar och frågor. Vi ser barnen som nyfikna och kompetenta individer som är värdefulla precis som de är. Hos oss är barn och vuxna jämlika.

Leken är barnets viktigaste verksamhetsform som ska få ta tid och utrymme. Barnens dag ska få genomsyras av lust att leka och lära sig både inomhus och utomhus. Vår naturnära gård erbjuder mångsidiga möjligheter för barnen att upptäcka och uppleva naturen. Samtidigt lär vi oss att värna om vår miljö.

Verksamhetsplan 2023-2024

Det här tror vi på

 • att barnen blir trygga, och har tillit till de vuxna och varandra
 • att det kompetenta barnet får komma fram
 • att barnet får stöd och möjligheter att utvecklas i egen takt
 • att barnets språk utvecklas hos oss
 • att barnet får leka i alla lekens former
 • att vi har en god kontakt och ett gott samarbete med föräldrarna
 • kvalitativ småbarnspedagogik med kompetent personal

Det här satsar vi på

 • glädjen i vardagen
 • leken
 • svenska språket
 • sociala färdigheter
 • kreativ verksamhet
 • smågruppsverksamhet
 • att bemöta varandra med empati och respekt

Munksnäs småbarnsskola

Grundvägen 39 ,00330 Helsingfors
tfn: 050 518 0586
e-post: munksnas@sedmigradsky.fi

Föreståndare

Hanna Ekholm
tfn: 050 518 05 86
e-post: hanna.ekholm@sedmigradsky.fi

Personalen