Munksnäs småbarnsskola

Vi tror på det kompetenta barnet och barnet står i centrum för vår verksamhet. Vi stöder barnets självständighet och deras självinsikt om sina egna läroprocesser. Vi arbetar  i smågrupper för att barnet självt skall få komma fram och för att skapa lugn runt barnet under dagen. Barnets nyfikenhet får komma fram och deras intressen är utgångspunkten för vår verksamhet. Barnets delaktighet är ytterst viktig för oss och deras förmåga att påverka i vardagen är viktig.

Personalen som jobbar med barnen är kompetenta, motiverade och utbildade.

Hos oss tillreder vi maten själva. Daghemmet har en egen kock. Vi vill erbjuda god, näringsrik mat utan onödiga tillsatsämnen.

Verksamhetsplan 2021-2022

Det här tror vi på

 • att barnen blir trygga, och har tillit till de vuxna och varandra
 • att det kompetenta barnet får komma fram
 • att barnet får stöd och möjligheter att utvecklas i egen takt
 • att barnets språk utvecklas hos oss
 • att barnet får leka i alla lekens former
 • att vi har en god kontakt och ett gott samarbete med föräldrarna
 • kvalitativ småbarnspedagogik med kompetent personal

Det här satsar vi på

 • glädjen i vardagen
 • leken
 • svenska språket
 • sociala färdigheter
 • kreativ verksamhet
 • smågruppsverksamhet
 • tidigt familjestöd och egenvårdarmodellen
 • att bemöta varandra med empati och respekt

Munksnäs småbarnsskola

Grundvägen 39 ,00330 Helsingfors
tfn: 050 406 52 03
e-post: munksnas@sedmigradsky.fi

Föreståndare

Nathalia Sirén
tfn: 050 412 44 24
e-post: nathalia.siren@sedmigradsky.fi

Personalen