Stiftelsen Sedmigradsky förstärker stödet för barnen med egen speciallärare

Pedagogie magister Amanda Grönholm har valts till konsulterande speciallärare för Stiftelsen Sedmigradsky från och med augusti 2021.

Rollen som konsulterande speciallärare är ny inom stiftelsen.

Amanda kommer att ansvara för att utveckla det specialpedagogiska stödet i barngrupperna, bidra till att utveckla lärmiljöerna på daghemmen och aktivt stöda och bygga upp olika former av familje- och mångprofessionellt samarbete.

 

Jag ser fram emot att få vara med och utveckla Stiftelsens pedagogiska verksamhet, där barnet är i centrum. Målet är att utveckla lärmiljöerna och småbarnspedagogiken ur ett specialpedagogiskt perspektiv som präglas av trygghet, tydlighet och struktur. Utgångsläget ska bottna sig i barnens behov och styrkor. På så sätt kan vi förbättra möjligheterna för oss att stöda barnen att växa och utvecklas till självständiga individer, där deras olikheter och styrkor går hand i hand, berättar Grönholm.

 

Att anställa en egen konsulterande speciallärare är en betydande satsning där målet är att jobba för förstärkt kvalitet i den småbarnspedagogiska verksamheten på stiftelsens daghem.

 

Vi är oerhört entusiastiska över att Amanda kompletterar vårt engagerade och yrkeskunniga kollegium med sin erfarenhet och kompetens. Hon har mångsidig kunskap om olika specialpedagogiska stödformer och kommer genom sin lyhördhet att bidra till att vi som gemenskap utvecklas och samverkar för att tillgodose barnens bästa, säger stiftelsens verkställande direktör Anna-Christina Martin.

 

Som stiftelsens konsulterande speciallärare kommer Amanda inte att ersätta det stöd som Helsingfors stads ambulerande speciallärare erbjuder privata aktörer, utan kompletterar det för att förstärka förutsättningarna att beakta barnens olika behov inom den småbarnspedagogiska verksamheten på stiftelsens daghem.