En föräldrakväll om digitala spel och barn i lekåldern

Barn är delaktiga och övar sig på att använda digitala medier och digitala spel i allt yngre ålder. Det ställer nya krav på föräldrar och fostrare. Det är viktigt att vuxna handleder barn in till medians värld och hjälper barn att förstå innehållet, hjälper hen med känslohantering och kan välja passande åldersenliga innehåll.

Vi diskuterar frågor som lämplig speltid, spelregler, lämpligt innehåll och hur vi skapar en bra balans i vardagen där media kan ingå som en del.

Som utbildare fungerar projektchef Annukka Såltin från Spelkunskap-projektet, EHYT rf. 

Föräldrakvällen riktar sig till alla intresserade och ordnas tisdagen 9.3.2021 kl. 17.30-19.00 via Teams. Varmt välkommen!

 

Spelkunskap finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.