Inom samarbetet mellan Helsingfors universitet och Stiftelsen Sedmigradsky utlyses två till tre anställningar som forskarlärare inom småbarnspedagogik.  

Syftet är att tillsammans med personalen på stiftelsens daghem utveckla nya forskningsbaserade verksamhetsmodeller som bidrar till en kunskapsökning om och fördjupning i olika pedagogiska praktiker. Uppdraget utmynnar i en slutprodukt som kan spridas till andra daghem och på så sätt bidra till en professionshöjning för hela fältet. 

Anställningen förutsätter att du är behörig lärare inom småbarnspedagogik (ped.kand). Du kan vara nybliven lärare, eller lärare inom småbarnspedagogik som studerar till magister. Du kan också vara doktorand. Anställning som forskarlärare innebär att du jobbar med ett tema som utformas i samarbete mellan forskarläraren, universitetets handledare och det daghem där forskarläraren kommer att jobba. Uppdraget omfattar också dokumentering av den process som utvecklingsarbetet innebär. Uppdraget utmynnar i en slutprodukt som möjliggör spridandet av den utvecklade modellen till andra enheter. Också forskningsdata kan samlas in. Forskaren arbetar i allmänhet 50% av arbetstiden på daghemmet och 50% med utvecklings- eller forskningsarbete enligt hur uppdraget utformas.

Lämpliga teman kan vara hållbarhetspraktiker inom småbarnspedagogiken, pedagogisk dokumentation, jämlikhet i småbarnspedagogiken, lek eller något annat som utformas gemensamt. Anställningsförhållandet är med Helsingfors universitet, och kan börja hösten 2024 eller våren 2025, och varar ca 6–12 månader enligt överenskommelse.  För närmare upplysningar, kontakta universitetslektor Marina Lundkvist på  marina.lundkvist@helsinki.fi.

En fritt formulerad ansökan inväntas senast den 22.4.2024.  Intervjuerna sker den 29.4.2024. Ansökan innehåller beskrivning av ett preliminärt tema som uppdraget skulle fokusera på, samt en motivationsdel där du beskriver varför detta uppdrag intresserar dig. 

 

Forskarlärarna är en del av projektet Tidigt lärande för framtiden och finansieras av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.