Stiftelsen Sedmigradsky sålde sin fastighet på Norra Esplanaden

Stiftelsen Sedmigradsky sr har sålt fastigheten och hela aktiestocken i Fastighets Ab Norra Esplanaden 21 i Helsingfors den 7.5.2019.

– Fastighetsförsäljningen är ett led i stiftelsens långsiktiga placeringsstrategi. Att äga och förvalta en stor byggnad i centrala Helsingfors är en krävande uppgift som förutsätter speciell sakkunskap inom området. Vi strävar efter en väldiversifierad placeringsportfölj som genererar både stabil direktavkasting och värdestegring, säger Sedmigradskys direktionsordförande Joakim Flinck.

Tack vare värdestegringen och en god förvaltning av fastigheten genom åren gav försäljningen en betydande intäkt. Köparen är City Pearls Kb, en professionell fastighetsförvaltare som sköts av CapMan Real Estate. – Försäljningen av stiftelsens fastighet på Norra Esplanaden är en mycket god affär. De medel som nu frigörs kommer att omplaceras och avkastningen används i enlighet med stiftelsens syftemål som är att erbjuda dagvård åt barn i Helsingfors, säger Joakim Flinck. Stiftelsen erbjuder inte småbarnspedagogik i den avyttrade fastigheten.

Stiftelsen erhöll fastigheten genom testamente efter titulärrådet Frans Fredrik Sedmigradsky år 1855. I fastigheten finns kontors- och affärslokaler samt restaurangverksamhet.