Vi deltar i Marthaförbundets projekt Giftfritt dagis

Projektet Giftfritt dagis handlar om att minska skadliga kemikalier på privata daghem. Plastleksaker, matkärl och möbler är exempel på föremål som kan innehålla hormonstörande, allergiframkallande eller giftiga ämnen. Dessa ämnen kan påverka kroppen och upptas via hudkontakt, inandning eller via maten. Barn är extra känsliga för kemikalier eftersom de har tunnare hud än vuxna och leker nära golvet där kemikalieresterna samlas i dammet. Barn äter och dricker också mer än vuxna i förhållande till sin kroppsvikt, och påverkas därmed mer av dessa ämnen.

Under projektet får daghemspersonal information om hur barnens och personalens vardag på daghemmet kan göras tryggare i fråga om skadliga ämnen i leksaker, köket, inredning, badrummet och utomhus. Personalen får ta del av handledning och giftfri verksamhet med barnen. Målet är att främja barnens och personalens hälsa genom att bland annat rensa bort gamla leksaker, byta ut plasten i köket till metall och trä, välja trygga städkemikalier och därmed bidra till en mer kemikaliesmart omgivning på daghemmen.

Vill du veta mer, gå in på martha.fi/giftfritt

Projektet är treårigt och finansierat av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr.

Maria Saloranta,

lärare inom småbarnspedagogik på Stiftelsen Sedmigradsky /
Sakkunnig i miljö- och kemikaliefrågor på Marthaförbundet