Stiftelsen Sedmigradsky sålde sin fastighet på Norra Esplanaden

Stiftelsen Sedmigradsky sr har sålt fastigheten och hela aktiestocken i…