Pedagogie magister Anna-Christina Martin utsedd till ny verksamhetschef för Stiftelsen Sedmigradsky

Pedagogie magister Anna-Christina Martin har valts till ny verksamhetschef för Stiftelsen Sedmigradsky. Hon kommer från Helsingfors universitet där hon senast fungerat som utvecklingschef.

Anna-Christina Martin har en bred och mångsidig erfarenhet av pedagogik och utveckling samt av nationellt och internationellt nätverksarbete. Vi ser fram emot att tillsammans med henne kunna utveckla stiftelsens arbete inom småbarnspedagogiken. Idag är det viktigt att verksamheten inte bara är i tiden utan att den också är öppen för nya verksamhetsmodeller och utvecklas för att också i fortsättningen vara ett starkt varumärke för en kvalitativ och hållbar småbarnspedagogik, säger ordförande Joakim Flinck.

Han riktar ett stort tack till den avgående verksamhetschefen Lena Granqvist, som i sex års tid ansvarat för stiftelsens verksamhet. Stiftelsen har idag tre daghem med 125 platser. Stiftelsen är en eftertraktad arbetsgivare där all personal är behörig och en daghemsplats på stiftelsens daghem är mycket efterfrågad.

En kvalitativt högklassig daghemsverksamhet bidrar till att lägga grunden för barns utveckling och en trygg och bestyrkande självbild hos barnet. Jag ser det som ett centralt sätt att påverka det samhälle vi har i dag och i framtiden, och är därför verkligt glad över och inspirerad av att få börja leda Stiftelsen Sedmigradskys verksamhet, säger Anna-Christina Martin.

Jag kommer att förespråka en öppen och stimulerande verksamhetskultur där tillit, lärandets glädje och en stöttande gemenskap utgör kärnan. Genom ett närmare samarbete med utbildningsanordnare och andra samhälleliga aktörer kan vi tillsammans utveckla en småbarnspedagogisk verksamhet som ger barnen den bästa möjliga starten i livet, fortsätter Martin.

 

Anna-Christina Martin inleder sitt arbete i medlet av augusti 2020.