Pedagogie magister Anna-Christina Martin utsedd till ny verksamhetschef från 1.8.2020.

Stiftelsens direktion har på sitt möte 1.6.2020 utsett pedagogie magister Anna-Christina Martin till ny verksamhetschef. Hon kommer från Helsingfors universitet där hon senast fungerat som utvecklingschef. Anna-Christina Martin har en bred och mångsidig erfarenhet av pedagogik och utveckling samt nationellt och internationellt nätverksarbete.

En kvalitativt högklassig daghemsverksamhet bidrar till att lägga grunden för barns utveckling och en trygg och bestyrkande självbild hos barnet. Jag ser det som ett centralt sätt att påverka det samhälle vi har i dag och i framtiden, och är därför verkligt glad över och inspirerad av att få börja leda Stiftelsen Sedmigradskys verksamhet, säger Anna-Christina Martin.

Vi är mycket nöjda över att Anna-Christina Martin börjar som verksamhetschef för stiftelsen. Vår ambition är att ytterligare höja Sedmigradskys profil som ett attraktivt alternativ för såväl småbarnsfamiljer som småbarnspedagoger. Jag vill tacka avgående verksamhetschefen Lena Granqvist för hennes insats under de senaste sex åren och önskar henne lycka och välgång i framtida utmaningar, kommenterar direktionsordförande Joakim Flinck.