Utbildningen ”Den nya småbarnspedagogiken” avslutades med seminarium

Under 2019 har tre personer från Sedmigradsky deltagit i Helsingfors universitets utbildning ”Den nya småbarnspedagogiken”. Utbildningen finansierades av Utbildningsstyrelsen och gav 10 studiepoäng. På slutseminariet den 2 oktober presenterade deltagarna sina slutprojekt. För lärare  inom småbarnspedagogik Daniela Malm, föreståndare Nathalia Sirén och lärare inom småbarnspedagogik Licen Stenvall, handlade det om pedagogisk dokumentation, både analogt och digitalt.