”Stärkt föräldraskap – en bättre barndom”

Många föräldrar känner i något skede osäkerhet i sitt föräldraskap, men det går att med ganska enkla knep göra vardagen både lugnare och mer harmonisk. Genom olika metoder och förhållningssätt kan man stärka sitt eget föräldraskap och relationen till barnet som i sin tur stärker barnets utveckling och självkänsla. Pia Graniittiaho, sakkunnig inom barn- och familjearbete på Barnavårdsföreningen,  berättade och gav tips om för småbarnsföräldrar på stiftelsens daghem den 19. september, om hur man kan göra vardagen lättare trots de utmaningar man ofta möter på i vardagen. Pia använde en pyramid där hon fäste mest uppmärksamhet på att vara tillsammans, leka tillsammans och lära känna sitt barn via positiv samvaro.