Lärare inom småbarnspedagogik till Sedmigradskys småbarnsskola 1

Lärare inom småbarnspedagogik till Sedmigradskys småbarnsskola I

Stiftelsen Sedmigradsky har allt sedan mitten av 1800-talet erbjudit en trygg finlandssvensk dagvård för barn i Helsingfors. Stiftelsen har tre privata daghem i Helsingfors.

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik från 1.9.2020 till daghemmet Sedmigradskys småbarnsskola 1, som ligger centralt beläget i Kronohagen.

Daghemmet har plats för 23 barn och är öppet kl.7-17. Daghemmet har eget tillredningskök med egen kock. Utevistelsen sker för det mesta i Bokparken.

Vi erbjuder möjlighet till kvalitativt småbarnspedagogiskt arbete tillsammans med ett erfaret arbetsteam. Mera om daghemmet och innehållet i verksamheten kan du läsa här på hemsidan.

 

Behörighetskrav i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018), dvs pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). Observera övergångsbestämmelserna enligt §75 i Lagen om småbarnspedagogik.

 

Grundlönen för lärare inom småbarnspedagogik är 2650€/månad.

 

För personer som arbetar med barn, bör ett brottsregisterutdrag uppvisas enligt lagens krav, före eventuell anställning.

Skicka din ansökan och CV till daghemsföreståndare Nathalia Sirén på e-post nathalia.siren@sedmigradsky.fi senast 31.7.2020.

Kontaktperson:
Daghemsföreståndare Nathalia Sirén, 050 412 4424 eller nathalia.siren@sedmigradsky.fi

Adress: Elisabetsgatan 16 A, 00170 Helsingfors