Lärare inom småbarnspedagogik till Sedmigradskys småbarnsskola 1

Lärare inom småbarnspedagogik till Sedmigradskys småbarnsskola I

Stiftelsen Sedmigradsky har allt sedan mitten av 1800-talet erbjudit en trygg finlandssvensk dagvård för barn i Helsingfors. Stiftelsen har tre privata daghem i Helsingfors.

 

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik från 1.11.2020 till daghemmet Sedmigradskys småbarnsskola 1, som ligger centralt beläget i Kronohagen.

Daghemmet har plats för 23 barn och är öppet kl. 7-17. Daghemmet har egen kock som lagar mat av främst inhemska och ekologiska råvaror. Utevistelsen sker för det mesta i Bokparken.

Vi erbjuder möjlighet till kvalitativt småbarnspedagogiskt arbete tillsammans med ett glatt och engagerat arbetsteam. Mera om daghemmet och innehållet i verksamheten kan du läsa här på hemsidan.

 

Behörighetskrav i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018), dvs pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). Observera övergångsbestämmelserna enligt §75 i Lagen om småbarnspedagogik.

Grundlönen för lärare inom småbarnspedagogik är 2682€/månad.

 

För personer som arbetar med barn bör ett brottsregisterutdrag uppvisas enligt lagens krav före eventuell anställning.

 

Skicka din ansökan och CV till verksamhetschef Anna-Christina Martin på
anna-christina.martin@sedmigradsky.fi så fort som möjligt och allra senast fredagen den 23.10.2020.

 

Kontaktperson:
Daghemsföreståndare Nathalia Sirén, 050 412 4424 eller nathalia.siren@sedmigradsky.fi

Daghemmets adress: Elisabetsgatan 16 A, 00170 Helsingfors