Lärare inom småbarnspedagogik från januari 2023

Stiftelsen Sedmigradsky sr. en allmännyttig, icke-vinstbringande stiftelse som erbjuder högklassig småbarnspedagogik på svenska i Helsingfors för barn i åldern 1-5 år. Vi har kunniga och engagerade pedagoger, en trivsam och tillitsfull arbetsmiljö och egen kock på varje daghem. Genom ett gott samarbete med familjerna ger vi tillsammans barnen den bästa starten i livet.

 

Nu söker vi dig som är lärare inom småbarnspedagogik för att jobba på daghemmet Sedmigradskys småbarnsskola i centrum av Helsingfors från och med 1.1.2023. Jobbet är ett moderskapsvikariat fram till 31.7.2024 med eventuell möjlighet till förlängning.

 

På Stiftelsen Sedmigradsky är barnet i centrum för all vår verksamhet. Vi jobbar för att vara en lärande organisation där verksamheten utvärderas och vidareutvecklas utgående från barnens behov och intressen. Vi har en flexibel och lösningsinriktad arbetskultur där du har möjlighet att påverka verksamheten och växa i ditt arbete. Vi har en egen konsulterande speciallärare som stöder dig och ditt team i arbetet med barnen. Våra daghem leds av erfarna föreståndare som genom ett närvarande och sporrande ledarskap stöder dig och ditt team att lyckas. Vi satsar på personalens välmående genom utbildning, en öppen dialog och goda förmåner.

 

Vi söker dig som vill utforma verksamheten utgående från barnets behov, tankar och kreativitet. Du är genuint nyfiken på barn och vill lära dig av och tillsammans med dem. Du kan vara nyutexaminerad eller ha längre erfarenhet – i båda fallen finns det möjlighet för dig att växa tillsammans med engagerade kolleger.

 

Blev du intresserad?

 

Skicka din ansökan och CV till VD Anna-Christina Martin på anna-christina.martin@sedmigradsky.fi så fort som möjligt. Platsen fylls då vi hittat rätt person.

 

Övrigt

Grundlönen för lärare inom småbarnspedagogik är 2777€/månad.

 

Behörighetskrav i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018), dvs pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). Observera övergångsbestämmelserna enligt §75 i Lagen om småbarnspedagogik.

 

För personer som arbetar med barn bör ett brottsregisterutdrag uppvisas före eventuell anställning (504/2002). Mera om daghemmen och innehållet i vår verksamhet kan du läsa på vår hemsida.