Lärare inom småbarnspedagogik från 1.8.2024

Stiftelsen Sedmigradsky sr. en allmännyttig, icke-vinstbringande stiftelse som erbjuder högklassig småbarnspedagogik på svenska i Helsingfors för barn i åldern 1-5 år. Vi har kunniga och engagerade pedagoger, en trivsam och tillitsfull arbetsmiljö och egen kock på varje daghem. Genom ett gott samarbete med familjerna ger vi tillsammans barnen den bästa starten i livet.

Nu söker vi dig som är lärare inom småbarnspedagogik för att jobba på något av våra daghem i Helsingfors från och med 1.8.2024.

På Stiftelsen Sedmigradsky är barnet i centrum för all vår verksamhet. Vi jobbar för att vara en lärande organisation där verksamheten utvärderas och vidareutvecklas utgående från barnens behov och intressen. Vi har en flexibel och lösningsinriktad arbetskultur där du har möjlighet att påverka verksamheten och växa i ditt arbete. Vi har en egen konsulterande speciallärare som stöder dig och ditt team i arbetet med barnen. Våra daghem leds av erfarna föreståndare som genom ett närvarande och sporrande ledarskap stöder dig och ditt team att lyckas. Vi satsar på personalens välmående genom utbildning, en öppen dialog och goda förmåner.

Vi söker dig som vill utforma verksamheten utgående från barnets behov, tankar och kreativitet. Du är genuint nyfiken på barn och vill lära dig av och tillsammans med dem. Du kan vara nyutexaminerad eller ha längre erfarenhet – i båda fallen finns det möjlighet för dig att växa tillsammans med engagerade kolleger.

Vi samarbetar med Helsingfors universitet i syfte att skapa nya forskningsbaserade verksamhetsmodeller inom småbarnspedagogiken. Du som jobbar hos oss har möjlighet att bidra till att utveckla framtidens småbarnspedagogik.

Blev du intresserad?

Skicka din ansökan och CV senast den 23.2.2024 till VD Anna-Christina Martin på

anna-christina.martin(at)sedmigradsky.fi  Intervjuerna ordnas vecka 9 och 10.

 

Övrigt
Grundlönen för lärare inom småbarnspedagogik är 2955€/månad. Därutöver betalas erfarenhets- och språktillägg.

Behörighetskrav i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018), dvs pedagogie kandidatexamen i vilken ingår utbildningslinjen för lärare inom småbarnspedagogik, eller yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och det sociala området (småbarnspedagogik). Observera övergångsbestämmelserna enligt §75 i Lagen om småbarnspedagogik.

För personer som arbetar med barn bör ett brottsregisterutdrag uppvisas före eventuell anställning (504/2002). Mera om daghemmen och innehållet i vår verksamhet kan du läsa på vår hemsida.