Föreståndare till Stiftelsen Sedmigradsky

Stiftelsen Sedmigradsky sr. är en allmännyttig, icke-vinstbringande stiftelse som erbjuder högklassig småbarnspedagogik på svenska i Helsingfors för barn i åldern 1-5 år. Vi har kunniga och engagerade pedagoger, en trivsam och tillitsfull arbetsmiljö och egen kock på varje daghem. Genom ett gott samarbete med familjerna ger vi tillsammans barnen den bästa starten i livet.

Nu söker vi en föreståndare för att leda ett av stiftelsens daghem i Helsingfors. Anställningen är tills vidare och inleds 1.8.2024 eller enligt överenskommelse.

Som föreståndare är din främsta uppgift att leda och utveckla den pedagogiska verksamheten och stöda den kunniga personalen i sitt arbete. Du har ett sporrande grepp på ledarskap och stöder ditt team att utvecklas till en tillitsfull gemenskap som präglas av aktiv kommunikation, ett framåtsträvande arbetssätt och ett gott samarbete över gruppgränser. Du har en stark pedagogisk grundsyn och jobbar systematiskt utgående från planen för småbarnspedagogik. Stiftelsen har en egen konsulterande speciallärare som stöder dig och ditt team i arbetet med barnen.

Som föreståndare ingår du i stiftelsens ledningsgrupp som leds av stiftelsens VD. Det innebär att du får ett starkt kollegialt stöd av ditt närmaste team och att du som en del av ditt arbete får bidra till hela stiftelsens kvalitetsutveckling. Stiftelsen har nyligen inlett ett unikt samarbete med Helsingfors universitet i syfte att tillsammans skapa nya verksamhetsformer som kan spridas till fältet och på sikt bidra till en professionshöjning för hela det småbarnspedagogiska fältet. Som föreståndare är du i en nyckelroll för att driva och vidareutveckla samarbetet tillsammans med ett engagerat team.

Vi erbjuder dig möjligheten att jobba i en ledarskapsroll där fokus i arbetet är på att utveckla den pedagogiska verksamheten och sporra personalen att lyckas i sitt arbete.

Om oss

På Stiftelsen Sedmigradsky är barnet i centrum för all vår verksamhet. Vi jobbar för att vara en lärande organisation där verksamheten utvärderas och vidareutvecklas utgående från barnens behov och intressen. Vi har en flexibel och lösningsinriktad arbetskultur som kännetecknas av devisen frihet under ansvar. Vår personal trivs i sitt arbete vilket innebär låg personalomsättning och hög behörighetsgrad. Vi satsar på personalens välmående genom utbildning, en delaktig verksamhetskultur och goda förmåner.

Vår målsättning är att samverka med vår omgivning på sätt som bidrar till att forma framtidens småbarnspedagogik. I denna nyckelroll har du möjligheten att bidra till den utvecklingen.

 

Blev du intresserad?

Skicka din ansökan och CV till VD Anna-Christina Martin på
anna-christina.martin@sedmigradsky.fi senast söndagen den 19.5.2024. Intervjuerna ordnas 23–24.5. På förfrågningar svarar Anna-Christina Martin, 050–4156650.

 

 

Övrigt

 

Stiftelsen följer kollektivavtalet för Avainta arbetsgivarna rf. Lön enligt stiftelsens lönepolicy.

 

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018).

För personer som arbetar med barn bör ett brottsregisterutdrag uppvisas före eventuell anställning (504/2002).

Mera om daghemmen och innehållet i vår verksamhet kan du läsa på vår hemsida.