Barnskötare inom småbarnspedagogik från januari 2023

Stiftelsen Sedmigradsky sr. är en allmännyttig, icke-vinstbringande stiftelse som erbjuder högklassig småbarnspedagogik på svenska i Helsingfors för barn i åldern 1-5 år. Vi har kunniga och engagerade pedagoger, en trivsam och tillitsfull arbetsmiljö och egen kock på varje daghem. Genom ett gott samarbete med familjerna ger vi tillsammans barnen den bästa starten i livet.

 

Nu söker vi dig som är barnskötare inom småbarnspedagogik för att jobba på daghemmet Sedmigradskys småbarnsskola i Kronohagen från och med 1.1.2023.

 

På Stiftelsen Sedmigradsky är barnet i centrum för all vår verksamhet. Vi jobbar för att vara en lärande organisation där verksamheten utvärderas och vidareutvecklas utgående från barnens behov och intressen. Vi har en flexibel och lösningsinriktad arbetskultur där du har möjlighet att påverka verksamheten och växa i ditt arbete. Våra daghem leds av erfarna föreståndare som genom ett närvarande och sporrande ledarskap stöder dig och ditt team att lyckas. Vi satsar på personalens välmående genom utbildning, en öppen dialog och goda förmåner.

 

Hos oss har du möjligheten att delta i planeringen och genomförandet av den pedagogiska verksamheten tillsammans med ett engagerat arbetsteam. Vi söker dig som är genuint nyfiken på barn och vill lära dig av och tillsammans med dem.

 

Blev du intresserad?

Skicka din ansökan och CV till VD Anna-Christina Martin på
anna-christina.martin@sedmigradsky.fi så fort som möjligt. Platsen fylls då vi hittat en lämplig person.

 

För personer som arbetar med barn bör ett brottsregisterutdrag uppvisas före eventuell anställning (504/2002).

Mera om daghemmen och innehållet i vår verksamhet kan du läsa på vår hemsida.