Barnskötare inom småbarnspedagogik från 1.8.2024

Stiftelsen Sedmigradsky sr. är en allmännyttig, icke-vinstbringande stiftelse som erbjuder högklassig småbarnspedagogik på svenska i Helsingfors för barn i åldern 1-5 år. Vi har kunniga och engagerade pedagoger, en trivsam och tillitsfull arbetsmiljö och egen kock på varje daghem. Genom ett gott samarbete med familjerna ger vi tillsammans barnen den bästa starten i livet.

Nu söker vi dig som är barnskötare inom småbarnspedagogik för att jobba på något av våra daghem i Helsingfors från och med 1.8.2024.

På Stiftelsen Sedmigradsky är barnet i centrum för all vår verksamhet. Vi jobbar för att vara en lärande organisation där verksamheten utvärderas och vidareutvecklas utgående från barnens behov och intressen. Vi har en flexibel och lösningsinriktad arbetskultur där du har möjlighet att påverka verksamheten och växa i ditt arbete. Vi har en egen konsulterande speciallärare som stöder dig och ditt team i arbetet med barnen. Våra daghem leds av erfarna föreståndare som genom ett närvarande och sporrande ledarskap stöder dig och ditt team att lyckas. Vi satsar på personalens välmående genom utbildning, en öppen dialog och goda förmåner.

Hos oss har du möjligheten att delta i planeringen och genomförandet av den pedagogiska verksamheten tillsammans med ett engagerat arbetsteam. Vi söker dig som är genuint nyfiken på barn och vill lära dig av och tillsammans med dem.

Vi samarbetar med Helsingfors universitet i syfte att skapa nya forskningsbaserade verksamhetsmodeller inom småbarnspedagogiken. Du som jobbar hos oss har möjlighet att bidra till att utveckla framtidens småbarnspedagogik.

Blev du intresserad?

Skicka din ansökan och CV senast den 23.2.2024 till VD Anna-Christina Martin på
anna-christina.martin@sedmigradsky.fi. Intervjuerna ordnas vecka 9 och 10.

Övrigt

Grundlönen för barnskötare inom småbarnspedagogik inom stiftelsen är 2488 €. Därutöver betalas erfarenhets- och språktillägg.

För personer som arbetar med barn bör ett brottsregisterutdrag uppvisas före eventuell anställning (504/2002).
Mera om daghemmen och innehållet i vår verksamhet kan du läsa på vår hemsida.