”Märk och stärk det goda i barnet”

Vi fick den 13.11 ta del av en mycket givande diskussionskväll för småbarnsföräldrar. Nicklas Kurkio, sakkunnig inom barn- och famijearbete från Barnavårdsföreningen i Finland, föreläste och diskuterade kring ämnet ”Märk och stärk det goda i barnet”. Hur kan vuxna kan påverka samspelet med barn via insikt och medvetet bemötande? Hur kan vi hjälpa barnet till utveckling via ett positivt förhållningssätt? Kvällen var mycket intressant och här hittar ni Nicklas presentationsmaterial via linken nedan.

Märk och stärk det goda i barnet med Nicklas Kurkio