Digitalt berättande med 4-5-åringar

Marias Asyl har deltagit i Stories-projektet Luki Loki som arrangerades av Jyväskylä universitet 2018. Projektet handlade om sagotering med digitala hjälpmedel.